Poskytujeme psychologické a personální poradenství a hrdě sloužíme stovkám spokojených klientů již téměř 30 let.

Naší vizí je být stabilním partnerem menším a středně velkým firmám a organizacím. Cílem je dlouhodobá spolupráce s klienty, založená na kvalitně odvedené práci. Konzultanti jsou odborníci s dlouholetou praxí v nabízených službách, kteří se průběžně vzdělávají a zdokonalují v nových trendech.

Psychologické poradenství
 • manažerské testy
 • osobnostní testy
 • výkonové testy
 • adaptační potíže
 • stres, únava
 • komplexní psychologické posouzení
 • struktura osobnosti
Personální poradenství
 • strategie řízení lidských zdrojů
 • personální útvar a jeho postavení ve firmě
 • vymezení kompetencí a odpovědností
 • analýzy vztahů v týmu
 • týmové role
 • posouzení nejvhodnějších kandidátů
 • doporučení k přijetí
Výcvik zaměstnanců
 • manažerské vedení
 • motivace a hodnocení zaměstnanců
 • firemní kultura (hodnoty, postoje a přístupy)
 • týmové vedení
 • osobnost vedoucího, asertivita
 • styly vedení
 • komunikace a její toky
 • seberozvíjení, zvládnutí sebe samého

Psychologické poradenství

Psychologické poradenství je službou pro klienty, kteří chtějí pracovat na svém rozvoji v osobním i pracovním životě. Může také jít o jednorázové konzultace, kdy klient potřebuje získat odstup k určité situaci, chce znát názor odborníka a zvážit různé možnosti řešení.

Osobní a pracovní rozvoj se orientuje na rozvoj silných stránek, předností klienta, a také práci s příp. nedostatky, které mu mohou pomoci být úspěšnější v práci a spokojenější v osobním životě.

Jednorázové konzultace, krátkodobá i delší spolupráce při řešení konkrétního problému jsou dnes vyhledávanou službou. Kontakt je časově nenáročný, snadno se plánuje, získání odstupu a lepší orientace může být k nezaplacení a navíc sdílené informace jsou, jako u ostatních služeb, naprosto diskrétní.

Personální poradenství

Poskytované služby v personálním poradenství se týkají veškeré práce s lidskými zdroji ve firmě či organizaci, vedoucí ke komerčnímu úspěchu, efektivitě a produktivitě. Výběr zaměstnanců a zjištění jejich osobnostních předpokladů pro danou pozici je limitujícím faktorem.

Cílem je dosažení co nejvyšší míry spolupráce všech zaměstnanců dané firmy či organizace. Jde o využití jejich kvalit, kdy zaměstnanec své odborné znalosti a zkušenosti poskytuje ve prospěch zaměstnavatele, za co největší své osobní spokojenosti.

Výcvik zaměstnanců

Rozšířením kompetencí a získáním nových dovedností se zhodnocují lidské zdroje ve firmě či organizaci. Správná volba vzdělávání zaměstnanců přináší ekonomický efekt a pozitivní změny ve firemní kultuře.

Uvědomit si lépe své vlastní kvality a dále je rozvíjet ve prospěch sebe i firmy je důležité pro management. Koučování ukáže silné stránky a pomůže je ještě posílit a motivuje, aby management dokázal více, než si myslí, že je možné.

Spokojení klienti

 • Lesy České republiky
 • MEDIN
 • Global Payments Europe
 • Fatra Napajedla
 • Statutární město Přerov
 • Město Chropyně
 • Město Nový Jičín
 • Město Odry
 • Obec Štěpánov
 • Obec Víceměřice

Kontaktujte nás

Diskrétní pracoviště psychologického a personálního poradenství se nachází poblíž centra, necelých 15 minut od vlakového a autobusového nádraží.

Dr. Skaláka 7, 751 52 Přerov