Hledám zaměstnání

Vycházejme z předpokladu, že máte zájem o budování kariéry, nikoli o krátkodobý zisk. Pokud vám jde o druhou možnost, můžete hned přestat číst, nalít si další šálek kávy a dál pročítat inzeráty. Dělá to tak spousta lidí, přiznávají se povětšinou k tomu, že nemají jasno o své pracovní kariéře.

Za léta své praxe jsem pomohla vyhodnotit doslova stovky přihlášek k výběrovým řízením. Není to jednoduchý úkol, stejně jako najít vysněnou práci. Jakkoli jsou inzeráty užitečné, přesto, spoléháte-li při hledání místa pouze na ně, doporučuji postup změnit a využít informace o efektivnějším hledání práce (Jak se prosadit na konkurenčním trhu práce – v rámci Motivačních kurzů).

Při hledání zaměstnání je žádoucí postupovat účelně a uvážlivě a současně je i nezbytné dodržovat určitá pravidla, zásady a kroky. Některé si může promyslet sám uchazeč o zaměstnání, jiné však vyplývají z požadavků zaměstnavatelů. Každý by si měl udělat takovou malou inventuru vlastních ambicí a možností, zamyslet se nad svým dosavadním životem pracovním i osobním i nad tím, co by chtěl v budoucnu dělat a dokázat.

Pro plánování své další kariéry by měl do svých úvah zařadit např.:

Co můžete už dnes pro úspěch udělat a jak můžete výrazně zlepšit své vyhlídky? Již jste si odpověděli?

Kontaktujte nás