O testu barev

Test barev můžete najít zde.

Jedním z nástrojů v psychodiagnostice je test volby barev - diagnostikuje charakteristiky statické i dynamické struktury osobnosti; je metodou, s jejíž pomocí lze zjistit trvalejší rysy osobnosti i aktuální psychický stav, a to míru aktivity a motivaci, volní vlastnosti, tendenci jednat typickým způsobem v určitých významných situacích.

Test volby barev přispívá ke zjištění kvality prožívání životní situace, psychických potřeb a jejich uspokojování. Metoda zjišťuje také schopnost komunikovat a tendenci k interpersonálním konfliktům, kvalitu prožívání ve vztahu k sobě, k partnerovi a sociálních skupin a očekávání kladená do budoucnosti. Metodou je možné také zjistit odolnost jedince vůči zátěži, způsob zvládání stresových situací, schopnost regenerace sil a případné dispozice k psychosomatickým nemocem.

Nikdo nezná důvody, proč má nějakou barvu raději než jinou. Rozhodnutí padne nevědomě. Proč něco děláme rádi nebo neradi, o svých sklonech, náklonostech a zálibách neuvažujeme vědomě. Vznikají spontánně a nevědomě a vyplývají z našeho psychického stavu. Kdo patří mezi naše přátele nebo je naším partnerem, jaké jsou naše skutečné zájmy, jestli vykonáváme své povolání s radostí a zda jsme v něm úspěšní, to všechno je, stejně jako volba barev, řízeno nevědomě. Proto je možné z volby barev vyvozovat s největší přesností a diferencovaností závěry, jak se určitý člověk chová.

Kontaktujte nás