Psychodiagnostika

Co o mě zjistí a na co se psychotesty budou ptát? Takové otázky si nejspíše klade každý, kdo stojí před výběrovým řízením, jehož součástí je psychodiagnostika.

Již před zahájením psychodiagnostiky by měl být uchazeč informován o jaké testy jde a k čemu budou výsledky použity. Výsledky osobnostních testů, případně testů schopností získává firma (jsou jen jedním z ukazatelů zda je uchazeč na nabízenou pracovní pozici vhodný) a měl by je získat i uchazeč. Solidní zaměstnavatel většinou zajistí, aby odborník uchazeče seznámil s výsledky testů. Používají se testy standardizované a test zásadně postupujte pouze v případě, že je ve vašem rodném jazyce. Osobnostní testy minimálně zasahují do soukromí, zjišťují se především předpoklady pro určitý typ zaměstnání a týkají se pracovních schopností.

Při vyplňování testů je dobré být upřímný, odpovědi nejsou dobré či špatné a z výsledků se vždy pozná, zda měl uchazeč tendenci stylizovat se do předpokládaných osobnostních požadavků (nepravdivost výpovědí). Osobnostních testů je celá řada, každý odborník používá svou baterii testů s určitým zaměřením a s ohledem k účelům, pro něž jsou využity. Důležitý je také rozhovor s odborníkem o předchozích zkušenostech a současné životní situaci uchazeče, resp. testovaného. Testovaný získá řadu doporučení a je pouze na něm, která využije a ve které oblasti bude případně spolupracovat s koučem na řešení svých slabších stránek.

S osobnostními testy se můžeme setkat i když neusilujeme o vysokou manažerskou pozici, kde je tradiční součástí výběrových řízení. To však není jediný případ, kdy se dají využít. S jejich pomocí se dá také určit, jak zlepšit spolupráci v týmu nebo třeba najít příčinu problémů, s nimiž se v zaměstnání setkáváte. Odpoví vám na otázky, proč jste obětí šikany ze strany šéfa, proč si kritiku své práce berete příliš osobně nebo proč nikdy nejste s výsledky své práce na sto procent spokojeni. Můžete se také dozvědět, která práce je pro vás nejvhodnější a naopak, pro kterou se vůbec nehodíte. Také proč nejste ve své práci spokojeni a proč trpíte psychosomatickými problémy, které mohou vyústit až ve skutečné onemocnění. Pomocí psychotestů se dá určit odolnost proti stresu, spolehlivost, stabilita, schopnost sebeprosazení a obchodní i manažerský potenciál. Osobnostní rysy má každý dané a nelze je měnit, je však možné upravit projevy chování.

Kontaktujte nás